Placeholder image

วิธีสั่งซื้อ

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

Phone. 081-881-5044

Phone. 086-317-7370

Tel. 055-303-681

Tel. 053-260-830

Fax. 055-303-682

Fax. 053-260-280

สั่งซื้อทางอีเมลล์

svt.2012@hotmail.com


วิธีชำระเงิน

หจก.เทคโนเซอร์เวย์ (2012) พิษณุโลก


หจก.เทคโนเซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่


หจก.เทคโนเซอร์เวย์ (2012) ดอนเมือง


หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วกรุณาส่งเอกสาร หรือแฟกซ์ เอกสารยืนยันการโอนเงินให้ทางบริษัท บริษัทจึงจะถือว่าการโอนเงินเสร็จสมบูรณ์